Nasze imprezy zagraniczne kalkulowane są przy kursie Euro wynoszącym 4,00 PLN. W przypadku wzrostu kursu Euro biuro ma prawo zgodnie z treścią Ustawy o Usługach Turystycznych, w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, podnieść cenę imprezy (nawet dla klientów, którzy już podpisali umowę i wpłacili zaliczkę) o kwotę wynikającą ze zmiany kursu. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym podniesieniem ceny imprezy proponujemy Państwu zakupienie (w momencie podpisania umowy) GWARANCJI STAŁEJ CENY. Jej wielkość jest określona indywidualnie dla każdej imprezy i podana jest w cenniku. Ubezpieczenie to gwarantuje, że cena zakupionego obozu lub kolonii nie ulegnie zmianie.