Ubezpieczenie SKI zawiera ubezpieczenie OC rzeczowe (5.000 Euro), OC osobowe (10.000 Euro) oraz ubezpieczenie od kradzieży sprzętu (3.000 PLN).