Ubezpieczenie od chorób przewlekłych (CP) - pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu Signal Iduna TRAVEL.