GWARANCJA REZYGNACJI BUT+
Kiedy musisz zrezygnować możesz kasę uratować

Gorąco zachęcamy do wykupienia tego dodatkowego Świadczenia! Pozwala ono uniknąć, lub znacznie ograniczy? Państwa straty finansowe w przypadku nieprzewidzianej, udokumentowanej sytuacji losowej (nieszczęśliwy wypadek, nagła poważna choroba, kradzież dokumentów itp.) utrata dokumentów w wyniku przestępstwa itp.), która zmusza Wasze dziecko do rezygnacji z uczestnictwa w imprezie.

Świadczenie Gwarancji BUT+ można wykupić tylko w momencie podpisywania umowy na imprezę, jego cena wynosi odpowiednio:

Wysokość potrąceń w Gwarancji BUT+ określa poniższa tabelka:

Termin rezygnacji przed datą rozpoczęcia imprezy

Warunki uczestnictwa

Gwarancja BUT+

do 30 dni 40 PLN 0 PLN
29-14 dni 40 % 40 PLN
13-7 dni 40-70 % 20 %
poniżej 7 dni 70-90 % 30%